دانلود کارتون سفرهای گالیور با دوبله فارسی با لینک مستقیمجشن ماسک(1) 
 
لیچ و یک آدم کوچولو به نام بانکلاف نقشه دزدیدن سلطان پامپ وجایگزین کردن یکی از افراد خود را داشتند که دوستان گالیور از این نقشه با خبر می شوند اما لیچ و بانکلاف آنها را دستگیر می کنند و ... در بخش اول، بمدت 08:25 
| حجم فایل : 11.78 MB |
دانلود | Download
جشن ماسک(2) 
 
در بخش دوم داستان تگ و کوتوله ها توسط سلطان قلابی زندانی می شوند و برای گرفتن گالیور هم پاداش تعیین شده کوتوله ها موفق به فرار از زندان می شوند و ... بمدت 09:57 
| حجم فایل : 14.07 MB |
دانلود | Downloadدره زمان(1) 
 
در اولین بخش از داستان دره زمان گالیور و دوستانش در راه برگشت به لیلیپوت به طوفان برخورده به غاری پناه می برند که توسط لیچ در آن زندانی می شوندو... بمدت 08:33 
| حجم فایل : 13.18 MB |
دانلود | Download
دره زمان(2) 
 
در دره زمان گالیور و دوستانش توسط افراد یک قبیله زندانی می شوند و در راه فرار با دردسر های زیادی روبرو می شوند... بخش دوم بمدت 10:00 
| حجم فایل : 15.35 MB |
دانلود | Download
دردسرهای لی لی پوت(1) 
 
در این داستان ماجراهای گالیور دوستان کوچک وی توسط افرادی گرفتار می شوند گالیور برای نجات آنها به کشتی می رود اما خود او نیز گرفتار می شود .... بخش اول بمدت 08:08 
| حجم فایل : 10.93 MB |
دانلود | Download
دردسرهای لی لی پوت(2) 
 
در بخش دوم گالیور و دوستانش موفق می شوند از کشتی فرار کنند اما برای بدست آوردن نقشه باید کاپیتان لیچ را پیدا کنند.اما کاپیتان کاتلر نقشه را از لیچ می دزدد... بمدت 10:05 
| حجم فایل : 13.98 MB |
دانلود | Downloadبرکه ممنوعه(1) 
 
در این داستان از ماجراهای گالیور او و دوستان کوچکش در حال فرار از دست لیچ به برکه ممنوع میرسند. گالیور و تگ از آب برکه می نوشند و .... بخش اول بمدت 09:38 
| حجم فایل : 13.56 MB |
دانلود | Download
برکه ممنوعه(2) 
 
در بخش دوم گالیور و دوستانش موفق می شوند از دست کاپیتان لیچ فرار کنند اما نقشه گنج هنوز دست کاپیتان لیچ است و گالیور نیز هنوز به اندازه واقعی برنگشته... بمدت 09:08 
| حجم فایل : 12.74 MB | 
دانلود | Downloadزندانی(1) 
 
دزدان دریایی گالیور ولیچ را زندانی می کنند لیچ با دزدان دریایی برای رسیدن به گنج به توافق می رسند، به مدت 08:24 
| حجم فایل : 11.68 MB |
دانلود | Downloadزندانی(2) 
 
در دومین بخش داستان آدم کوچولو ها موفق می شوند وارد کشتی دزدان دریایی شوند تا گالیور را نجات دهند، به مدت 10:23 
| حجم فایل : 15.06 MB |
دانلود | Download

_______________

 

دانلود کارتون سفرهای گالیور با دوبله فارسی با لینک کاملا مستقیم

سفرهای گالیور-دانلود کارتون سفرهای گالیور با دوبله فارسی با لینک کاملا مستقیم-

دانلود کارتون سفرهای گالیور با دوبله فارسی با لینک کاملا مستقیم

سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

/ 0 نظر / 51 بازدید